Get Adobe Flash player
Home

postheadericon Změna výše úplaty za ŠD

 

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu výše úplaty za školní družinu pro školní rok 2016/2017. Bližší informace zde.

 

 

postheadericon Mezinárodní den dětí

 

Mezinárodní den dětí na Borku se uskuteční ve čtvrtek 2.6. od 15,00 na tréninkovém hřišti (v případě špatného počasí v KD). Pozvánka a program zde!

 

 

postheadericon Den seniorů


Učitelé a žáci naší školy zvou babičky a dědečky na tradiční „Den seniorů“, který se uskuteční v pondělí 30.5. 2016 od 8,00h.

ALE POZOR!!! Tentokráte se s Vámi sejdeme v 8,00 v kulturním sále obce Borek (Pražská 20)!!!

Moc se na Vás těšíme!

 

 

postheadericon Sběrová akce

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

ve čtvrtek a pátek (26. a 27.5. 2016) se v naší škole uskuteční poslední „sběrová akce – starý papír“ v tomto školním roce.
(U školy bude již od středy podvečer přistaven kontejner.)
!!!Papír nemusí být tříděný!!!
(pouze by bylo dobré - pro lepší manipulaci – aby byl svázaný)

Nabízím Vám tímto možnost škole pomoci a současně se zbavit doma přebytečného starého papíru. Pokud ponesou balík do školy děti, bylo by dobré jim dát lísteček s přibližnou hmotností (pro lepší evidenci). Samozřejmě, že do kontejneru můžete, během uvedených dnů, donést i veškerý další netříděný papír.

Sběrovou akci zajišťuje sběrna „Novák“ na Palackého nám. v ČB. Tam také můžete sběr odvézt i mimo určené dny a nahlásit ho na naši školu.

ŘŠ

 

 

postheadericon Jarní tradice, zvyky a řemesla – projekt přeshraniční spolupráce škol (Borek/Arbesbach)

Název projektu: Jarní tradice, zvyky a řemesla – projekt přeshraniční spolupráce škol (Borek/Arbesbach)

Grantový program: Podpora práce s dětmi a mládeží (V RÁMCI GRANTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 2016)

Opatření č. 6: mezinárodní spolupráce

Den realizace: 4.5. 2016

Místo: Borek – Vodňany

Projekt spolupráce obou škol je vždy koncipován v podobě vzdělávacího programu, který se většinou zaměřuje na tradice, zvyky a řemesla regionu. Ve školním roce 2015/2016 jsme přivítali naše partnery z Arbesbachu u nás na Borku. Stěžejní část vzdělávacího programu pak proběhla v MEVPISu ve Vodňanech (Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod). Toto unikátní středisko je součástí Fakulty rybářství a ochrany vod JU v ČB. Program pro žáky z obou zemí byl tentokráte tematicky zaměřen na obor lidské činnosti, který má v našem regionu hluboké historické kořeny.

Dopolední část programu u nás ve škole byla ve znamení tradice rybníkářství a rybolovu u nás. Žáci z ČR i Rakouska byli seznámeni s nejznámějšími rybníky a rybami. Ve společném výtvarném tvoření pak vznikl fiktivní vodní tok plný rozmanitých ryb. Část této řeky jsme si vyvěsili ve škole, druhou část si odvezli rakouští žáci sebou do jejich školy. (foto zde)

Děti měly, při výtvarném a tematicky zaměřeném tvoření, možnost ve skupinkách komunikovat s rakouskými přáteli, vyměňovat si poznatky, dojmy a zkušenosti.

Odpolední program byl realizován v MEVPISu v nedalekých Vodňanech. Zde byli žáci rozděleni na dvě skupiny, které se v průběhu odpoledne ve svých aktivitách vystřídaly.

Jedna skupina dětí navštívila výzkumné pracoviště rybářské fakulty, kde měla možnost sledovat v akváriích vývojová stádia různých druhů raků a ryb. Žáci si zde také prohlédli sádky a byli seznámeni s problematikou chovu ryb, včetně veškeré péče o tyto živočichy. (foto zde)

Druhá skupina žáků absolvovala interaktivní část programu v samotném vzdělávacím středisku MEVPIS. Zde žáci pracovali ve čtyřech skupinách a na stanovištích. Stanoviště vzdělávacího programu byla realizována takto (foto zde):

1) Poznávání vodních živočichů

Zde žáci viděli nejprve plastické modely vodních tvorů (ryby, obojživelníci a plazi) a po poradě ve skupině jim měli na pracovních listech přiřadit správné názvy. Názvy živočichů byly uvedeny jak v ČJ, tak v NJ. Součástí tohoto stanoviště bylo i pozorování planktonu pod el. mikroskopem.

2) Výlov rybníku

Zde byli žáci stručně seznámeni s historií rybolovu u nás. Žáci si vyzkoušeli trpělivost při lovu dřevěných modelů ryb. Po té měli možnost si vyzkoušet sestavit různé modely ryb (puzzle).

3) Pokusy s vodou

Na tomto stanovišti měli žáci možnost se seznámit s různými vlastnostmi vody. Vyzkoušeli si různé pokusy týkající se hustoty, průzračnosti i dalších vlastností vody. Důležitou součástí zde byl i aspekt na ekologii a ochranu vody, vodních toků apod.

4) Raci

Poslední stanoviště seznámilo podrobně žáky s těmito vzácnými vodními živočichy. Součástí byla i možnost si raky tzv. „osahat“. Odvážnější žáci si tedy mohli volně se pohybující raky vzít na dlaň, či si na ně alespoň šáhnout. Dozvěděli se nejen mnoho zajímavého ohledně různých druhů, ale i spoustu zajímavostí ze života těchto indikátorů čistoty vod.

V závěru vzdělávacího programu se obě velké skupiny českých i rakouských dětí opět spojily. Vzhledem k tomu, že úspěšně splnily zadané úkoly, dostala každá skupinka dětí půlku slepé mapy. Po jejím spojení však díky „vodnímu kouzlu“ (postříkání mapy) děti zjistily, že je pro ně v areálu střediska uschován „rybí“ poklad. Po krátkém pátrání v exteriéru byl dětmi objeven.

Vzdělávací program znamenal velký přínos pro představy a zkušenosti dětí. Žáci se interaktivní cestou měli možnost seznámit s problematikou ryb, rybolovu, rybníkářství i ochrany vod. Dále mohli při společných aktivitách s rakouskými žáky plně rozvíjet komunikativní kompetence v německém i anglickém jazyce. (foto zde)

 

 

Aktualizováno (Čtvrtek, 05 Květen 2016 20:44)

 

postheadericon Mimořádný úspěch

 

Naši žáci, pod vedením vedoucí vychovatelky Mgr. M. Hlaváčové, a ve spolupráci se všemi třídními učitelkami, obsadili s naším školním časopisem INKOUST krásné 2. místo v níže uvedené soutěži školních časopisů. Časopis postoupil do republikového kola! Gratuluji všem!!!
Ředitel školy

 

TISKOVÁ INFORMACE.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 6. ročníku Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů.
Ve více než zcela zaplněném sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích se v pondělí 25. dubna 2016 uskutečnilo vyhlášení výsledků již 6. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů. V letošním roce se do soutěže přihlásilo v 6ti kategoriích 29 školních časopisů a novin z 27ti základních a středních škol Jihočeského kraje. Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnilo devadesát žáků a studentů redakcí školních novin a časopisů, pedagogických pracovníků základních a středních škol Jihočeského kraje a hostů.
Výsledková listina zde!

 

 

postheadericon Výsledky zápisu MŠ 2016/2017

 

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2016/2017 naleznete zde.

 

 

postheadericon Informační schůzka s rodiči budoucích žáků 1. třídy (2016/2017)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
informační schůzka k nástupu Vašich dětí do 1. třídy ve školním roce 2016/2017
se uskuteční ve středu 25.5. 2016 od 16,00 v učebně 2. třídy.
Na schůzce budete informováni, co budou děti potřebovat, kolik budete platit za pomůcky a další organizační záležitosti.
Schůzku povede budoucí třídní učitelka – Mgr. M. Mačkalová.
Vaše účast je žádoucí!

Mgr. R. Cvach (ředitel ZŠ a MŠ Borek)

 

postheadericon Návštěva partnerské školy z Arbesbachu

Ve středu 4.5. 2016 nás opět po dvou letech navštíví rakouští přátelé z partnerské školy. Ráno je uvítáme celá škola a dopoledne se o ně budou starat vybraní žáci 4. a 5. třídy. Budeme tvořit, malovat a vyrábět vše možné, co se týká ryb. Odpoledne se společně vypravíme do Vodňan, kde pro vybrané naše i rakouské žáky budou připraveny vzdělávací programy v Mezinárodním environmentálním vzdělávacím, poradenském a informačním středisku ochrany vod Vodňany /MEVPIS/. Toto středisko patří pod Fakultu rybářství a ochrany vod JU ČB. Celý den bude tematicky zaměřen na problematiku rybníkářství, chovu a ochrany ryb i na ekologii vodních ekosystémů.

 

postheadericon Včelkohraní

 

Pozvánku na Včelkohraní 2016 si stáhněte zde

Za bezpečnost dětí účastnících se akce nesou plnou odpovědnost  zákonní zástupci!

 

Aktualizováno (Úterý, 19 Duben 2016 12:12)