Get Adobe Flash player
Home

postheadericon ! Prosím pozor!

 

Vážení rodiče,

vzhledem k nástupu různých střevních obtíží i jiných dětských nemocí se v posledních dnech šíří informace, že ve škole řádí salmonela. Tato nemoc je způsobena bakterií, která přežívá při nedostatečném tepelném zpracování masa či vajec. Nemoc má většinou velice krátkou inkubační dobu a projeví se tak do 8, max. 48, hodin po požití takové stravy.

Většina bolestí břicha, zvracení či průjmů Vašich dětí je jistě způsobena běžnými střevními potížemi.

Pokud však opravdu na základě lékařské zprávy zjistíte, že dítě má „salmonelu“, - prosím, NE PODEZŘENÍ NA NI, ale je skutečně diagnostikována, je potřeba dodržet karanténu a doporučení lékaře a rovněž informovat školu doložením lékařské zprávy (třídního učitele, ev. vedoucí ŠJ nebo případně ŘŠ)!

V současné době jsem nařídil zvýšenou kontrolu ve škole používaných potravin a současně pověřil vedoucí ŠJ zvýšeným dohledem nad hygienou provozu i tepelnou přípravou jídel.

Vás však prosím o nešíření neověřené zprávy! Pokud některé dítě skutečně salmonelu má, nemusí to ještě automaticky znamenat, že ji získalo ve škole. Uděláme vše pro to, abychom situaci zvládli. Osobně si myslím, že vzhledem k velmi krátké inkubační době salmonely, by už musel být počet infikovaných dětí mnohem větší. Ale samozřejmě nejsem lékař a proto Vás prosím o pochopení a vzájemné informování!

Děkuji!

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)

 

 

postheadericon Zápis pro 1. tř. 2017/2018

 

Vážení rodiče budoucích školáků,

dovoluji si Vás pozvat na informační schůzku s ředitelem školy, která se uskuteční ve středu 2.11. 2016 od 17,30h v jídelně školy.
Na schůzce se budu snažit vysvětlit vše, co je potřeba k tomu, aby zápis i vše ostatní, související s nástupem povinné školní docházky Vašich dětí, proběhlo bez problémů.

ŘŠ

 

 

postheadericon PLATBY STRAVNÉHO

 

Vážení rodiče,

zkontrolujte si, zda máte pro platbu stravného v MŠ i ZŠ (ev. poplatku za MŠ a ŠD) ve své bance zadané „svolení k inkasu“ pro náš účet. V tuto chvíli se nám velké množství operací vrací jako zamítnutých. Vy pak budete nuceni toto doplatit hotově a to je myslím zbytečně obtěžující. Nestačí, že paní vedoucí ŠJ napíšete číslo Vašeho účtu, ale musíte ve své bance přes IB nebo osobně zřídit „svolení k inkasu“ s dostatečným limitem na platbu, dítě a měsíc! Podrobněji o platbách zde pod jídelníčkem

V případě, že by se situace nezlepšila, vyvěšovali bychom pak čísla účtů, u kterých bylo inkaso zamítnuté.

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)

 

 

postheadericon Nabídka kroužků


Vážení rodiče,

nabídku zájmových kroužků pro tento školní rok najdete, když na této hlavní stránce v levém sloupci kliknete na heslo „Základní škola“. Tam rovněž najdete rozvrh hodin.
Stále se setkávám s názory rodičů, že prý to či ono nemáme na webu. Máme tam všechny důležitá informace, jen je potřeba, abyste vše nehledali na hlavní stránce, ale používali levý žlutý sloupec pro překlikávání mezi součástmi našeho zařízení, a používali také horní lištu.
Kombinací těchto prvků se dostanete úplně ke všemu co potřebujete – včetně plateb, jídelny, žádostí o cokoli apod. Pokud budete mít problém, napište mi a já Vás navedu.

Děkuji, Cvach (ŘŠ)

 

 

postheadericon POZDNÍ PŘÍCHODY

Vážení rodiče,
upozorňuji Vás na to, že je Vaší povinností zákonných zástupců (nejen podle školního řádu, ale i z hlediska Školského zákona/plnění pov. šk. docházky) zajistit ráno včasnou docházku Vašich dětí na vyučování. Výuka začíná v 8,00 a žák by na svém pracovním místě (tedy ve třídě) měl být nejpozději do 7,50. Bohužel se nám velmi rozmáhá nešvar, kdy děti přicházejí až kolem 7,55 i déle teprve do budovy školy. To pochopitelně narušuje přípravu třídy na začátek vyučování. Na všech ostatních školách v okolí byste se již v 7,55 do budovy nedostali a museli zvonit a řešit věc vysvětlováním třídnímu učiteli. Proto znovu a velmi důrazně apeluji na to, aby děti byly ve škole včas! Výše uvedené se samozřejmě netýká dětí ze školní družiny. Děkuji Vám za pochopení!
Mgr. R. Cvach (ŘŠ)

 

postheadericon Prosíme rodiče žáků 1. třídy,

 

aby odhlašování (ev. přihlašování) obědů prováděli u vedoucí školní jídelny a ne přes MŠ!

Číslo na vedoucí ŠJ – paní Janovskou – je: 387 225 270
Všechny další informace ohledně stravování najdete pod jídelníčkem na této stránce: http://www.zsborek.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=82

Kontakty na zaměstnance školy zde: http://www.zsborek.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=30

Děkujeme za pochopení
Mgr. R. Cvach (ŘŠ)

 

 

postheadericon Upravení počtu žáků ve ŠD na rok 2016/2017

 

Rozhodnutí ředitele o přijetí některých žáků 5. ročníku do ŠD ve šk. roce 2016/2017, včetně vysvětlení, najdete zde

 

 

postheadericon Přeplnění ŠD!!!

Vážení rodiče žáků budoucích 4. a 5. tříd!
Obracím se na Vás s velkou žádostí o přehodnocení Vaší žádosti o umístění Vašeho syna (dcery) do školní družiny ve školním roce 2016/2017. Kapacita jednotlivých oddělení ŠD je 30 žáků a celková tedy 90 dětí. Tato kapacita vždy dostačovala, a proto jsme také nikdy nestanovovali žádná kritéria pro přijetí do ŠD. V současné době je počet přihlášek do ŠD na šk. rok 16/17 na stavu 98 dětí, což nelze! Další navyšování kapacity ŠD však již není možné (hygienicky, prostorově, personálně). V celé škole máme 106 žáků a zcela logicky dostávají přednost žáci od 1. do 3. třídy. Teprve při nenaplnění kapacity je možné ŠD doplnit čtvrťáky nebo dokonce páťáky. Předpokládá se, že žáci 5. ročníku, kteří už pak za rok budou muset samostatně cestovat do ČB na gymnázia i jiné školy, jsou schopni již odpoledne být sami doma a dojít si pak třeba i z domova na kroužek. Myslím, že této samostatnosti jsou jistě schopni i žáci 4. tříd, i zde Vás moc prosím o zamyšlení, zda opravdu ŠD nutně potřebujete! Na umístění do ŠD není právní nárok. Ve městě většina škol umožňuje pobyt ve ŠD žákům pouze do 3. ročníků! V případě, že nedojde z Vaší strany k přehodnocení, budu nucen rozhodnout o nepřijetí některých žáků 5. třídy.
Děkuji Vám za pochopení!
Mgr. R. Cvach (ředitel ZŠ a MŠ Borek)

 

postheadericon Organizace posledního dne školního roku 2015/2016 a prvního dne školního roku 2016/2017 a provoz MŠ o prázdninách

 

Poslední den školy: čtvrtek 30.6. 2016

8,00 – 8,45 Ve třídách – hodnocení a vydání vysvědčení
8,45 – 8,55 Řazení tříd před školou
9,00 – 9,30 Slavnostní ceremoniál zakončení školního roku (projevy p. starosty a p. ředitele, pasování budoucích páťáků a loučení se současnými páťáky)
Cca v 10,00 Oběd

Školní družina bude otevřena od oběda do 14,00 h.

Žádáme rodiče, aby dětem na poslední den školy napsali lísteček s pokyny pro třídní učitelku či vychovatelku, kdy a jak mohou odcházet domů.

První den školy: čtvrtek 1.9. 2016

Ranní družina bude v provozu od 7,30
8,00 – 8,20 Slavnostní zahájení nového školního roku (projevy, zpěv, ceremoniál uvedení prvňáčků do školy)
8,20 – 8,45 Ve třídách
Cca v 10,00 Oběd

Odpolední družina do 16,00

Provoz MŠ v červenci: 1.7. a 4.7. a 7.7.-8.7. a 11.7.-15.7.
MŠ uzavřena v období: od 18.7. do 19.8.
Provoz MŠ v srpnu: od 22.8.

 

 

postheadericon Žákovský fotbalový turnaj


Ve středu 8.6. se uskutečnil fotbalový turnaj „O pohár starosty Borku 2016“, na kterém se, kromě našich dvou školních týmů, účastnily ještě školy z Vráta, Boršova, Štěpánovic, Nedabyle a Sv. Jána n/Malší. V této těžké konkurenci se školní „A“ tým Borku dostal až do finále, ve kterém porazil druhého finalistu – školní tým Hrdějovic. Získali jsme tak podruhé za sebou pohár pro vítěze! Rovněž „B“ tým Borku bojoval statečně, a i když uzavíral výsledkovou listinu, tak samotný výkon hráčů byl jistě příslibem.

Velký dík při organizaci turnaje také patří p. starostovi a všem z OÚ za zajištění hřiště, občerstvení a cen a také tatínkům za pomoc při organizaci (Leština, Viktora, Farka).