Get Adobe Flash player
Home

postheadericon Vážení rodiče páťáků!

 

Dnes se na mě na ředitelské poradě na KÚ obrátil ředitel ZŠ Kubatova (Mgr. Kocián) s prosbou, že Vám mohu tlumočit informaci, že by byli schopni přijmout cca asi 10 našich dětí do 6. třídy. Slíbil jsem mu, že Vám tuto informaci předám. Informoval jsem dnes jak děti, tak třídní uč.

Pro žáky s bydlištěm na Borku je sice spádovou školou ZŠ Nerudova, ale to neznamená, že jí musíte využít, to pouze znamená, že ta Vás musí vzít. Vy si však můžete zvolit i jinou školu, a pokud ta má volnou kapacitu, máte šanci i tam.
Pro bližší informace prosím kontaktujte přímo zmíněnou školu, zde je web: www.zskucb.cz/zakladni-skola

Přeji Vám hodně zdaru při výběru vhodné školy!
Mgr. R. Cvach (ŘŠ)

 

 

postheadericon Školská rada


Dne 19.4. 2017 proběhly volby do ŠR naší školy na období červen 2017 až červen 2019.
Za zákonné zástupce se do nové ŠR dostali pánové J. Klečka a V. Špaček.
Za pedagogy se do nové ŠR dostala paní M. Mačkalová a paní J. Vaňurová.
Jmenovaným gratuluji a těším se na spolupráci. Ostatním kandidátům děkuji za jejich ochotu a vstřícnost. Dle volebního řádu jsou tito považováni za náhradníky a je možné jimi doplnit ŠR v případě změn.

V současné době musíme počkat na doplnění ŠR z řad zřizovatele, díky tomu může dojít ještě k některým změnám. Složení nové ŠR bude oznámeno v nejbližší možné době.

Mgr. R. Cvach, ŘŠ

 

 

postheadericon Vážení rodiče,

přejeme Vám krásné prožití Velikonoc.
Rádi bychom Vás dále upozornili na to, že po Velikonocích - ve středu 19.4. - budou třídní schůzky, a rovněž proběhnou volby do školské rady na období 2017-2020


Volby zákonných zástupců žáků ZŠ do ŠKOLSKÉ RADY budou probíhat v čase rodičovských schůzek ve středu 19.4. od 14,30h do 19,00h v hale školy před ŠJ. Každý zákonný zástupce z řad žáků ZŠ má jeden hlas bez ohledu na počet dětí a je povinen na požádání člena volební komise předložit průkaz totožnosti. Volí se dva zástupci z nabízených. Tedy křížkem vybíráte 2 kandidáty!
ŘŠ

 

 

postheadericon Zápis do 1. třídy


Vážení rodiče, vzhledem k počtu podaných žádostí k zahájení povinné školní docházky pro rok 2017/2018, které škola při zápise obdržela, bylo možno přijmout všechny žadatele. Los – plánovaný na středu 12.4. 2017 se konat nebude.
Podrobnosti naleznete zde.

 

 

postheadericon Zápis do MŠ pro šk. rok 2017/2018

 

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2017÷18 si můžete stáhnout zde

Přihlášku do MŠ pro rok 2017÷18 si můžete stáhnout zde

Povinnou přílohu k přihlášce si stáhněte zde

 

 

postheadericon Vážení rodiče,

ve čtvrtek 6.4. a v pátek 7.4. odpoledne je na naší škole zápis do první třídy. Vzhledem k náročné organizaci zápisu a potřebě volných učeben Vás žádám, abyste si – pokud můžete – vzali v tyto dny, především starší děti, po škole domů. Samozřejmě to není povinnost, pokud to nejde. Nicméně nám velmi pomůžete, pokud zde bude dětí méně. ŠD bude fungovat v omezeném režimu, pouze v jedné učebně. Po oba dny bude výuka pouze do 4. vyučovací hodiny a ve čtvrtek nebude odpolední výuka 5. třídy! V pátek dopoledne půjdeme se všemi dětmi na sportovní den do Hrdějovic.
Děkuji za pochopení, Cvach (ŘŠ)

 

postheadericon Vážení rodiče, žáci i další návštěvníci ZŠ a MŠ Borek,

 

prosíme Vás o pochopení při provozních omezeních, která se v následujících dnech budou možná objevovat v souvislosti
1) jednak s dalším prořezáváním a kácením porostů okolo školy;
2) a hlavně s havárií vody (prasknutí a vytopení přízemních prostor).
Prosím respektujte pokyny kohokoli z personálu a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

Děkuji Vám za pochopení
Mgr. R. Cvach (ŘŠ)

 

 

postheadericon Den seniorů – úterý 28.3. 2017


Učitelé a žáci naší školy zvou babičky a dědečky na tradiční „Den seniorů“, který se uskuteční v úterý 28.3. 2017 od 8,00h v budově školy (školní jídelny).

Nástin programu:
8,00 uvítání ve ŠJ
8,05-8,40: představení školy, stručná historie a současnost, aktivity školy, otázky k p. řediteli
8,40 -9,45: aktivity ve třídách a na stanovištích
9,45-10,25: neformální posezení ve ŠJ, občerstvení
10,30: ukončení akce

Moc se na Vás těšíme!
ŘŠ

 

 

postheadericon Zápis do 1. třídy – upozornění!

 

Ředitel školy žádá především rodiče dětí, které nenavštěvují naší MŠ – ale i ty kteří tak ještě neučinili, aby si došli do školy a v prostoru zasklených dveří si vybrali termín a čas zápisu. Toto upozornění je zveřejněno již od 1.3. nejen na našem webu ale i na dveřích OÚ Borek a na dveřích školy.
Prosím, respektujte toto opatření! Jasný časový harmonogram nám už několik let napomáhá ke klidnému průběhu zápisu a Vám zajišťuje, že nemusíte nikde čekat. Děkuji, ŘŠ

 

 

postheadericon Termíny a časový harmonogram zápisu

 

Harmonogram zápisu do první třídy základní školy pro šk. rok 2017/2018 si můžete prohlédnout zde.